Ön a globális Goodman honlapot nyitotta meg. Esetleg a magyar Goodman-oldalt keresi?

544 millió dolláros üzemi eredmény a Goodmannél

2013. augusztus 29., csütörtök

Közzétette 2013. június 30-án zárult pénzügyi évének eredményeit a Goodman Csoport  (Goodman, a Csoport). Az üzemi eredmény 544 millió dolláros (386 millió euró) szintet ért  el. A 2014-es évre 594 millió dollárt (421 millió euró) prognosztizálnak. A legfontosabb  pénzügyi és működési mutatók a következőképpen alakultak:

Pénzügyi mutatók

 • 544 millió (ausztrál) dollár (386 millió euró) üzemi eredmény1 – 17 százalékos  növekedés az előző évhez képest 
 • A részvényenkénti üzemi nyereség (EPS)2 a 2012-es pénzügyi évhez képest 6  százalékkal, 32,4 (ausztrál dollár)centre emelkedett 
 • A részvényekhez kapcsolt értékpapíronként fizetett osztalék3 8 százalékkal 19,4 centre  növekedett az egy évvel korábbihoz képest, és a 2014-es pénzügyi évre újabb 7  százalékos emelkedéssel 20,7 centet vetít előre  
 • Erős pénzügyi pozíció 18,5 százalékra csökkenő hitel-eszköz aránnyal4 és 5-szörös kamatfedezeti mutatóval (ICR) 
 • A Csoport likviditása 1,8 milliárd dollár (1,3 milliárd euró), a kötelezettségek lejárati  idejének súlyozott átlaga 5,4 év  
 • Jelenlegi helyzete alapján a Csoport 2014-es pénzügyi évbeli üzemi eredménye  elérheti az 594 millió dollárt (421 millió euró), amely a 2013. évinél 6 százalékkal  magasabb, 34,3 centes EPS-nek felel meg

Működési mutatók  

 • A kezelt eszközök értéke 23 milliárd dollár (16,3 milliárd euró), 15 százalékkal  magasabb, mint a 2012-es pénzügyi évben, tükrözve a befektetők minőségi, magas  hozamú ipari létesítmények iránti igényét 
 • A fő befektetési portfólió szilárd alapokon nyugszik, a kihasználtsági mutató továbbra  is magas szinten, 96 százalékon áll, a bérleti szerződések lejárati idejének súlyozott  átlaga 4,7 év  
 • A 69 jelenleg folyamatban lévő fejlesztés értéke 2,3 milliárd dollár (1,6 milliárd euró), a  projektek 72 százalékára előbérleti megállapodás született, 92 százalékukat pedig  harmadik felek által nyújtott tőkéből finanszírozzák 
 • A Csoport 2,8 milliárd dollárnyi (2 milliárd euró) friss, harmadik felektől származó  tőkét vont be, igazolva a Goodman korszerű alapkezelési és független irányítási  struktúráját  
 • 3,8 milliárd dollárnyi (2,7 milliárd euró) le nem hívott tőke, illetve kölcsön áll a  Goodman által kezelt alapok rendelkezésére a Csoport, vagy a tágabb piac által kínált  befektetési lehetőségek kihasználására 
 • A Csoport a WTGoodman közös vállalat létrehozásával belépett a brazil piacra,  továbbá megszilárdította pozícióit Japánban is 
Greg Goodman, a Goodman Csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: „Vállalatcsoportunk a  2013-as pénzügyi évben igen jelentős, 544 millió dolláros (386 millió euró) üzemi eredményt ért  el, némileg felülmúlva az előrejelzéseket. A mutató éves alapon 17 százalékos emelkedést  jelent, ami 6 százalékos részvényenkénti nyereségnek felel meg.”
„A kiváló teljesítmény a stratégiánk megvalósításának és a napi működési feladatok magas  szintű ellátásának köszönhető, tevékenységünk valamennyi területén. A következetesség,  minőségi termékkínálatunk és bizonyított felkészültségünk szintén remek pozíciót teremtenek  számunkra, hogy kihasználjuk a kulcsfontosságú piacainkon tapasztalható fokozódó aktivitást.  Ezt a bővülést főként az ügyfelek és a befektetők minőségi ipari eszközök iránti jelentős  kereslete, valamint a szektorban kibontakozó strukturális változások táplálják, egyebek mellett  az e-kereskedelem intenzív térnyerése” – mondta Greg Goodman.
A Goodman globális működési platformja, tőkevonzó képessége, kiterjedt ügyfélkacsolatai és  tapasztalt csapatai révén újabb kiváló lehetőségek adódtak az év során. A Csoport által az  elmúlt időszakban végrehajtott főbb ügyletek közé tartozott a dél-amerikai piacra lépés a  brazíliai WTGoodman megalapítása által, a japán jelenlét megerősítése, valamint egy 1,8  milliárd dolláros (1,3 milliárd euró) részesedés akvizíciója a hongkongi ATL Logistics Centreben.
„A Goodman működési platformja által biztosított globális jelenlétünk kulcsfontosságú előnyt  jelent számunkra, valamint a bevételek nagyfokú diverzifikációja és stabilitása is ennek  köszönhető. A 2013-as pénzügyi évben a bevételeink 48 százaléka a nemzetközi  tevékenységünkből származott. Immár valamennyi fontos piacon jelen vagyunk, beleértve az  amerikai kontinenst, ahol jelenleg is zajlanak fejlesztési projektjeink. Ügyfeleink változatos üzleti  igényeinek kiszolgálása mellett pedig jól megválasztott befektetési lehetőségeket kínálunk  tőkepartnereinknek. Ezt tükrözik a teljes portfóliónkra jellemző stabil alapok, valamint a 2,3  milliárd dollár (1,6 milliárd euró) összértékű folyamatban lévő projektek. Valamennyi piacunkon  komoly lendületet tapasztalunk, különösen Ausztráliában, ahol az utóbbi időben számos jelentős  előszerződést kötöttünk. Hasonló a helyzet Kínában és Japánban, ahol a kereslet továbbra is  meghaladja a kínálatot, valamint Európában, ahol elsősorban az e-kereskedelem és az autóipar  támasztja a legnagyobb igényt” – tette hozzá Greg Goodman.

Stratégia

Bizonyított szakértelmét és felkészültségét, globális működési platformját, valamint kiváló  tőkepiaci és ügyfélkapcsolatait kihasználva a Goodman újabb lehetőségek felkutatására és  intézkedések végrehajtására törekszik a hosszú távú, irányított és fenntartható növekedés  érdekében.
A Goodman tevékenységében megnyilvánuló ügyfélközpontú megközelítés garantálja, hogy  létesítményeit magas színvonalon üzemelteti és kezeli. Ez, valamint az aktív eszközkezelői  képességek tükröződnek a magas kihasználtsági és ügyfélmegtartási mutatókban. A Goodman  arra törekszik, hogy további lehetőségek felkutatása révén hozzáadott értékkel ruházza fel  ingatlanait, ide értve egyebek mellett a városi integrálódás trendjét vagy az épületek felújítását a  legfontosabb piacokon.
Philippe Van der Beken, a Goodman európai ügyvezető igazgatója kifejtette: „Az év során  számos fontos vállalati és tőkekezelési intézkedést hajtottunk végre, munkatársaink pedig a  világ minden táján a napi operatív feladatok magas színvonalú megvalósítására  összpontosítottak. Ez biztosított a Goodmannek kiváló növekedési lehetőséget, amely az  ügyfelek és a befektetők első osztályú ipari létesítmények iránti igényére, valamint az  ipariingatlan-piacon végbemenő strukturális változásokra épül.”  3  Működési területek

Befektetések

Az ingatlanportfólió mutatói kimagaslóak voltak az év során. A teljes bérbeadottság 96  százalékon állandósult, az előző évvel megegyezően. A bérleti szerződések lejárati idejének  súlyozott átlaga 4,7 év. Az elmúlt 12 hónapban megközelítőleg 2,9 millió négyzetméter  bérbeadására került sor.

Fejlesztések

A Csoport folyamatban lévő beruházásainak értéke 2013. június 30-án 2,3 milliárd dollár (1,6  milliárd euró) volt, amely 1,9 millió négyzetméter újonnan fejlesztett területnek felel meg.
Az év során a Csoport 11 ország 69 projektjében összesen 2,2 milliárd dollár (1,56 milliárd euró)  értékű fejlesztésre kötött előbérleti szerződést, ezzel egyike a legnagyobb globális ipariingatlanfejlesztőknek.  A kereslet főként Európában és Ausztráliában igen jelentős.
„Fejlesztési üzletágunk kimagasló aktivitása fontos tényező volt az elmúlt évben is, továbbá  igyekeztünk tőkét kovácsolni a Goodman projektjei iránt megnövekvő keresletből. Fejlesztési  tevékenységünk bővülése egyebek mellett az első osztályú ipari ingatlanok hiányára és néhány  világszerte zajló strukturális változásra vezethető vissza. E változások között említést érdemel  az e-kereskedelem rohamos bővülése és az ellátási láncok növekvő hatékonysága. Másfelől a  Japánban, Észak-Amerikában és Brazíliában alkalmazott fejlesztésvezérelt megközelítéstől azt  várjuk, hogy ezen piacok révén a portfóliónk már rövid távon 2,5 milliárd dollárra (1,8 milliárd  euró) növekszik” – fejtette ki Greg Goodman.
Fontos tényező továbbá a Goodman finanszírozási és tőkevonzó képessége, amely az ügyfelek  számára meghatározó választási szempont.
Vagyonkezelés
A vállalat és alapjai által kezelt, harmadik felekhez köthető eszközök értéke az év során 19,5  milliárd dollárra (13,8 milliárd euró) nőtt, 21 százalékkal meghaladva a 2012. június 30-i értéket.
A Csoport alapkezelői platformja az elmúlt 12 hónapban számos jelentős intézkedést hajtott  végre, amelyek során összesen 2,8 milliárd dollárnyi (2 milliárd euró) új forrást vont be. Ennek  eredményeképpen 3,8 milliárd dollárnyi (2,7 milliárd euró) le nem hívott tőke, illetve kölcsön áll a  Goodman által kezelt alapok rendelkezésére a Csoport, vagy a tágabb piac által kínált  befektetési lehetőségek kihasználására.

Tőkekezelés

A Goodman folytatta adósságfinanszírozási forrásainak meghatározott stratégia szerinti  diverzifikációját, demonstrálva, hogy továbbra is könnyen jut forráshoz a globális kölcsöntőkepiacokon.  Az év során a Csoport és az általa kezelt alapok összesen 4,5 milliárd dollárnyi (3,2  milliárd euró) adósságállományt hívtak le, átlagosan 3,3 éves lejárati idő mellett. Ehhez járul  továbbá a GELF 500 millió eurós, ötéves Eurobond kötvénykibocsátása.

Előretekintés

A Goodman megőrizte versenyképes piaci pozícióit a jelenlegi működési környezetben,  köszönhetően globális márkaértékének és reputációjának, bizonyított fejlesztési és üzemeltetési  képességeinek, valamint jelentős tőkepartneri- és ügyfélkapcsolatainak.
A Csoport számára több kulcsfontosságú tényező biztosítja a 2014-es pénzügyi évre várt  eredmény elérését. Ilyen tényezők a Goodman tevékenységének legaktívabb elemei: a  fejlesztés és eszközkezelés, továbbá az erős és szerteágazó globális működési platform. A  Goodman üzleti tevékenységének lendülete – amely különösen az ázsiai és európai, valamint az  új piacokon jellemző – jelenti az elkövetkező év legfontosabb hajtóerejét.
Ennek megfelelően a Goodman 594 millió dolláros (421 millió euró) éves működési eredményt  prognosztizál, ami a 2013-as pénzügyi évben elértnél 6 százalékkal magasabb, 34,3 centes  EPS-t, valamint 7 százalékkal magasabb, 20,7 centes osztalékot feltételez.  

További információ:

Goodman Marketing 

+32 2 263 4000

Heart Communications

Fekete László
+36 1 302 5354
laszlo.fekete@heartcom.hu

1 Operating profit and operating EPS comprise profit attributable to Securityholders, adjusted for property valuations,  derivative and foreign currency mark to market and other non-cash or non-recurring items. Operating profit is used to  present a clear view of the underlying profit from operations. It is used consistently and without bias year on year for  comparability. A reconciliation to statutory profit is provided in summary on page 10 of the ASX Results Presentation  and in detail on page 5 of the Directors’ Report as announced on ASX and available from the Investor Centre at  www.goodman.com.
2 Calculated based on weighted average diluted securities of 1,677.4 million, including 5.6 million LTIP securities which have achieved the required performance hurdles and will vest equally in September 2013 and September 2014.
3 Goodman Limited has declared a dividend of 5.2 cents per security while Goodman Industrial Trust has determined  that the final distribution for the second half is 4.5 cents per security or 14.2 cents per security for the full year. Refer to  confirmation of distribution announcement dated 15 August 2013.
4 Calculated as total interest bearing liabilities over total assets, both net of cash and fair values of cross currency swaps  used to hedge liabilities denominated in currencies other than those to which the proceeds are applied equating to A$94  million – refer to Note 8 of the Financial Statements.