Ön a globális Goodman honlapot nyitotta meg. Esetleg a magyar Goodman-oldalt keresi?

A Goodman weboldalának használati feltételei

A jelen használati feltételek a www.goodman.com („Weboldal”) domainnévvel jelzett weboldalra vonatkoznak, melynek üzemeltetői a Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) és a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) társaságok, mint a Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) és az általa irányított bármely más jogi személy („Goodman Csoport”) nevében eljáró felelős jogi személyek. A Goodman Csoport (a továbbiakban „Goodman”, „mi”, „miénk”) a www.goodman.com weboldalon felsorolt jogi személyeket foglalja magában.

A jelen weboldalhoz való hozzáférésre és annak felhasználására az alábbi Felhasználási feltételek vonatkoznak. Ha a nyitó oldalon túl bármely más oldalt megnyit, ezzel Ön tudomásul veszi, hogy Önre is érvényesek ezen Felhasználási feltételek. A jelen Felhasználási feltételeket időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és az ilyen módosítás a jelen Weboldalon való közzététel időpontján lép érvénybe. Amennyiben Ön továbbra is használja a jelen Weboldalt, ezzel Ön tudomásul veszi a jelen Felhasználási feltételek módosított változatát.

Adatvédelmi szabályzat
A Goodman elismeri, hogy fontos az Ön adatainak védelme, ezért mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A jelen Weboldalon keresztül elküldött bármely személyes adatra a Goodman adatvédelmi nyilatkozata érvényes. Az adatvédelmi nyilatkozatról bővebben a jelen Weboldalon található Adatvédelem hivatkozásra kattintva olvashat.

Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége
Bár a Goodman a jelen weboldalon közzétett információkat jóhiszeműen bocsátja rendelkezésre, nem vállalunk felelősséget az ilyen információk esetleges pontatlanságáért és hiányosságáért. A jelen Weboldalon található információkat Ön kizárólag saját felelősségre alkalmazza. A jelen Weboldalon közzétett információkat bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Az Ön feladata a jelen Weboldalon található bármely anyag és információk esetleges módosításainak nyomon követése.

Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok
A jelen Weboldalon található valamennyi szöveg, kép és egyéb anyag („Tartalom”) szerzői joga és egyéb szellemi tulajdoni joga a Goodman tulajdonában van, vagy az adott tulajdonos engedélyével szerepel.

Ön jogosult a Weboldal böngészésére, egyes részleteinek újbóli előállítására saját személyes használatra nyomtatással, merevlemezre való letöltéssel, vagy más személyek részére történő terjesztéssel; azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogra és a szellemi tulajdonra vonatkozó más megjegyzéseket. A jelen Weboldal bármely részének újbóli előállítását tilos kereskedelmi céllal értékesíteni vagy terjeszteni, továbbá tilos módosítani, illetve bármely más munka, kiadvány vagy weboldal tartalmába beépíteni. Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jelen Weboldal tartalmának egyetlen részlete sem értelmezhető akképpen, hogy az bármilyen engedélyt vagy jogot biztosít a jelen Weboldalon található bármely szöveg, kép vagy egyéb anyag szerzői jogának vagy szellemi tulajdonra vonatkozó más jogának felhasználására.

A jelen Weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási jegyek a Goodman tulajdonát képezik, vagy pedig az adott tulajdonos engedélyével szerepel. A jelen Weboldal tartalmának egyetlen részlete sem értelmezhető akképpen, hogy az bármilyen engedélyt vagy jogot biztosít a jelen Weboldalon megjelenített bármely védjegy használatára. A jelen Weboldalon, illetve a jelen Weboldal bármely más tartalmában megjelenített védjegyek használata, illetve az azokkal való visszaélés szigorúan tilos, kivéve a jelen Felhasználási feltételek között megengedett módon.

Hivatkozások
A jelen Weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozások szerepeltetése jóhiszeműen történik, és a Goodman semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen más weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Bármilyen más weboldalra mutató hivatkozások szerepeltetése nem jelenti, hogy az ilyen weboldalakat a Goodman jóváhagyja. A hivatkozásokkal elérhető weboldalakra vonatkozó információk tekintetében olvassa el az adott weboldalakon megjelenített jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Jogi nyilatkozatok
A jelen Weboldal felhasználása kizárólag saját kockázatára történik.

Eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jelen Weboldalon közzétett bármely információ nem minősül bármely értékpapír, befektetési jegy vagy más befektetés megvásárlására irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak. A jelen Weboldalon szereplő bármely potenciális ajánlat kizárólag olyan természetes vagy jogi személyek részére szól, akik vagy amelyek a vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak ilyen ajánlatok elfogadására vagy ilyen ajánlatot jogosultak tenni. A jelen Weboldalon szereplő információk nem minősülnek értékpapírok az Amerikai Egyesült Államokban történő értékesítésére irányuló ajánlatnak. Az Egyesült Államokban csakis olyan értékpapírokat szabad értékesítésre kínálni vagy eladni, amelyeket az USA 1933-as értékpapírtörvénye szerint regisztráltak vagy mentesültek a regisztráció alól.

A jelen Weboldal bármely részén bármely információ (vagy általános tanács) közzététele az Ön célkitűzéseinek, pénzügyi helyzetének és igényeinek figyelembe vétele nélkül történt. Mielőtt a jelen Weboldalon szereplő bármely információ alapján cselekedne, gondolja végig, hogy mennyire felel az meg az Ön körülményeinek, olvassa el a vonatkozó közleményeket, illetve ajánlati dokumentumokat, és kérjen megfelelő tanácsot, mielőtt a jelen Weboldalon megnevezett bármely terméket beszerezné.

A jelen Weboldalon ismertetett bármely termék múltbéli teljesítményéből nem lehet megbízhatóan következtetni a jövőbeni hozamokra.

Garanciák
A jelen Weboldalt „megtekintett állapotban” és „rendelkezésre állás szerint” kínáljuk. A törvény által engedett legteljesebb mértékben a Goodman nem vállal semmilyen kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályban előírt garanciát (ideértve az értékesíthetőségre és adott célra való megfelelésre vonatkozó hallgatólagos garanciát), ideértve az arra vonatkozó garanciákat és kijelentéseket, hogy (i) a jelen Weboldal, illetve a jelen Weboldalon nyújtott, vagy azon keresztül megszerzett vagy előállított bármely adat, információ, tanács, vélemény, szolgáltatás vagy termék teljes, pontos, megbízható, időszerű, valamint harmadik felek rovására nem jogsértő; (ii) a jelen Weboldalhoz való hozzáférés folyamatosan biztosított és hibáktól mentes; (iii) a jelen Weboldal használata biztonságos; valamint a fentiekre vonatkozó bármely kijelentéseket vagy garanciákat kifejezetten elveti.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozzuk Önnek a jelen Weboldalhoz, a jelen Weboldal bármely funkciójához, illetve a jelen Weboldal bármely részéhez való hozzáférését.

Felelősség
A törvény által engedélyezett mértékben a Goodman nem tartozik semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel bármely olyan közvetlen, esetleges, közvetett vagy büntető jellegű kárért, költségért, veszteségért és kötelezettségekért (ideértve elmaradt nyereségért, bevételért vagy cégértékért), amely vagy abból ered, hogy Ön a jelen Weboldalt vagy a jelen Weboldal tartalmában bekövetkező bármely változást megnyitja, használja, illetve nem képes megnyitni vagy használni azt; vagy abból ered, hogy Ön a jelen Weboldalon elhelyezett hivatkozáson keresztül bármilyen más weboldalt megnyit; illetve abból ered, hogy az Öntől részünkre beérkező elektronikus levelezés eredményeként mi valamely lépést megteszünk, vagy éppen nem teszünk meg.

A törvény által engedélyezett mértékben a Goodman nem tartozik semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel a jelen Weboldalon rendelkezésre bocsátott anyagok és szolgáltatások fenntartásáért, továbbá az ilyen anyagokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos javítások, tartalom- és verziófrissítések nyújtásáért.

A Goodman nem vállal semmilyen kötelezettséget és felelősséget bármely olyan veszteségért, amelyet az Ön számítógépes berendezését vagy más eszközét megtámadó számítógépes vírus okozott a jelen Weboldal használata, illetve a jelen Weboldalról letöltött bármely anyag megnyitása vagy letöltése kapcsán. A jelen Weboldalról bármely anyag letöltése saját felelősségére történik.

Amennyiben vonatkozó jogszabályok olyan feltételeket szabnak, amelyeket törvényesen nem lehet kizárni, korlátozni vagy módosítani, akkor ezen feltételek alkalmazandók, továbbá – a törvény által engedélyezett mértékben – a Goodman felelőssége saját választása szerint az alábbiak valamelyikére korlátozódik: (a) a szolgáltatások esetében a szolgáltatás újbóli nyújtása, vagy a szolgáltatás újbóli nyújtása költségének megtérítése; illetve (b) áruk esetében az áruk cseréje vagy javítása, vagy az ilyen csere vagy javítás költségeinek megtérítése.

Tiltott használat
A jelen Weboldalt Ön kizárólag törvényszerű célokra használhatja fel, és köteles betartania a jelen Weboldal használatával kapcsolatos összes vonatkozó helyi, regionális, országos és nemzetközi szintű szabályozást. Tilos a jelen Weboldalon megjelenítenie bármilyen törvénybe ütköző, visszaélő, fenyegető vagy rágalmazó anyagot. Tilos továbbá a jelen Weboldal működésének és a jelen Weboldal más felhasználók által történő felhasználásának akadályoztatása és gátolása, illetve ezek megkísérlése. Bármely csalárd, visszaélő vagy más módon törvénybe ütköző tevékenység a jelen Weboldalhoz való hozzáférésének felfüggesztését vonhatja maga után. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy az igazságszolgáltatási szervek tudomására hozzunk bármely olyan tevékenységet, amely potenciálisan bűncselekménynek minősülhet.

Átvitt információk
A jelen Weboldalon keresztül Ön által közzétett bármely nem személyes információ, levelezés vagy anyag (ideértve adatokat, javaslatokat, kérdéseket, megjegyzéseket stb.) a Goodman tulajdonába mennek át, és a Goodman nem kezeli ezeket bizalmasan. Az összes ilyen információ, levelezés és anyag felhasználása során nem tartozunk Önnek semmilyen kötelezettséggel.

Irányadó jog
A jelen Felhasználási feltételekre Ausztrália New South Wales (Új-Dél-Wales) tartományának jogszabályai az irányadók, illetve rendelkezései e jogszabályok szerint értelmezendők.