Ön a globális Goodman honlapot nyitotta meg. Esetleg a magyar Goodman-oldalt keresi?

Adatvédelem

Miért van szükségünk erre a szabályzatra?

A Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) és a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) társaságok, mint a Goodman Industrial Trust (ARSN 000 123 071) társaságért és az általa irányított bármely más jogi személyért felelősséget viselő társaság („Goodman”, „Goodman Csoport”, „mi”) elismeri, hogy fontos az Ön adatainak védelme, ezért mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.[1]  A jelen adatvédelmi nyilatkozat átfogóan vonatkozik a Goodman Csoport egészére, ideértve a www.goodman.com weboldalt is („Weboldal”), valamint meghatározza, hogy milyen megoldásokkal igyekszünk megfelelni az adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével foglalkozó országos szintű törvények előírásainak. Tisztában vagyunk azzal, hogy azokban az országokban, ahol gazdasági tevékenységeinket kifejtjük, az adatvédelmi gyakorlatok egymástól eltérőek lehetnek, és a helyi gyakorlatokat és jogi elvárásokat tükrözhetik.

Mire vonatkozik a jelen szabályzat?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az alábbiakat határozza meg:

 • A személyes adatok kezelésének módját;
 • A személyes adatok biztonsága megőrzésének módját;
 • A személyes adatok pontossága megőrzésének módját;
 • A felhasználók saját személyes adataihoz való hozzáférésnek és azok javításának módját; valamint
 • A jelen szabályzattal, illetve a szabályzat gyanítható megsértésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás érdekében a velünk való kapcsolatfelvétel módját.

A szabályzat alkalmazásának módja

Adatok gyűjtése, felhasználása és közzététele

A Goodman kizárólag olyan személyes információkat gyűjt, használ fel és tesz közzé, amelyek szükségesek fő gazdasági tevékenységeink elvégzéséhez, vagyis a közvetlen ipari ingatlanok és üzleti terek, továbbá azok kezelt alapjainak tulajdonlásához, fejlesztéséhez és kezeléséhez.

Adatgyűjtés

Minden személyes adatot kizárólag törvényszerű és ésszerű módon gyűjtünk. Személyes adatait – pl. nevét és e-mail címét – rendszerint közvetlenül Öntől gyűjtjük be, pl. weboldalunkon keresztül.

A Goodman személyes adatokat gyűjt ügyfeleivel vagy üzleti partnereivel kapcsolatban is, pl. azok neveit, címet és elérhetőségi adatait. Az ilyen személyes adatok gyűjtése közvetlenül vagy közvetve hitelügynökségeken vagy más szolgáltatókon keresztül történhet. Amennyiben egy ígéretes ügyfél vagy üzleti partner nem társasági formában működik, a Goodman kiegészítő adatokat gyűjthet az azt engedélyező területeken, korlátozás nélkül ideértve például az alábbi típusú adatokat:

 • Biztosítási adatok;
 • Ausztráliai üzleti azonosító számot, vagy más országokban hasonló célra szolgáló cégbírósági bejegyzési számot;
 • Pénzügyi, tőzsdei kereskedési és banki információkat; vagy
 • Nevet, postai és e-mail címet.

Működés

Minden ésszerű lépést megteszünk arra, hogy tájékoztassuk Önt a személyes adatok felhasználásának céljairól, kivéve azokat az eseteket, amikor a személyes adatok gyűjtését vagy közzétételét törvény írja elő.
Személyes adatait az alábbi körülmények között használjuk fel:

 • Amennyiben az engedélyezett, az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt a Goodman csoportot érintő, és az Ön érdeklődésére számot tartó új kezdeményezésekről és friss hírekről.
 • Személyes adatainak kiértékelése alapján döntjük el, hogy mely üzleti partnerekkel érdemes kapcsolatot kialakítani, melyeket érdemes meghosszabbítani, valamint azokat miként kell kezelni.

Információkat gyűjtünk továbbá a Weboldalunk meglátogatásakor is, pl. a felhasználók számát, a megnyitott oldalak körét, valamint a látogatások dátumát és időpontját. A Goodman az ilyen információkat statisztikai célokból gyűjti, és ezek elemzése alapján jobb szolgáltatást tudunk Önnek nyújtani, amikor legközelebb meglátogatja weboldalunkat. Sok más weboldalhoz hasonlóan a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében olyan „sütiket” (cookies) is felhasználunk, amelyek a Weboldalt megnyitó számítógépeken tárolnak bizonyos információkat, pl. az internetes forgalom mintáit.

Amennyiben az Ön személyes adatait közvetlen reklámok kiküldése céljából használjuk fel, olyan eljárásokat valósítunk meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a kiküldött üzenetekről bármikor leiratkozhasson.

Nyilvánosságra hozatal

Személyes adatokat csak olyan esetben bocsátunk harmadik felek rendelkezésére, ha ez szükséges a Goodman részére ahhoz, hogy eredményesen kezelje üzleti kapcsolatait. A Goodman esetleg az alábbi típusú harmadik feleknek adhatja ki az Ön személyes adatait:

 • A Goodmanhoz kapcsolódó társaságoknak, informatikai vagy más kisegítő szolgáltatás nyújtása céljából;
 • A Goodmanhoz nem kapcsolódó nyomtatási és levelezési szolgáltató cégeknek;
 • Hitelügynökségeknek a hitelképesség ellenőrzése, illetve folyamatos hitelképességi információk beszerzése céljából;
 • Hatóságoknak és más olyan feleknek, amelyek esetében az adatok ilyen közlését a törvény előírja vagy engedélyezi; valamint
 • Olyan feleknek, akik érdeklődnek a Goodman Csoportban bizonyos mértékű érdekeltség megszerzése iránt.

A Goodman az adatokat a Goodman Csoport tagjainak rendelkezésére bocsátja. A Weboldal adatainak (ideértve a személyes adatokat is) továbbítása, illetve tárolása Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban elhelyezkedő, a Goodman és szolgáltatói által üzemeltetett és feldolgozott szerverekre, illetve szervereken történik. Személyes adatainak beküldésével Ön egyúttal beleegyezését adja az adatok ilyen továbbításához, tárolásához és feldolgozásához. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljük, a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásainak betartásával.

A Weboldalon begyűjtött összesített, személyazonosság megállapítására nem alkalmas adatokat Weboldalunk folyamatos fejlesztése során esetleg felhasználhatjuk és közzétehetjük.

A „Kapcsolat” hivatkozásra küldött üzenetek kezelése

A „Kapcsolat” hivatkozásra küldött, hozzánk beérkező üzenetek tartalmát esetleg megtartjuk. Az ilyen üzenetekben szereplő bármely személyes adat felhasználása és közzététele kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített módon történik.

Hivatkozások

A jelen Weboldal más, az Ön érdeklődésére számot tartó weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A hivatkozott weboldalak felelősek saját adatvédelmi gyakorlatukért, és bármely személyes adat beküldése előtt célszerű megvizsgálni az egyes weboldalak adatvédelmi nyilatkozatait.

Alapkezelés és jegyzett értékpapírok

A Goodman a regisztrálási funkciót kiszervezte Ausztráliában a Computershare Investor Services Pty Limited („Computershare”), illetve Új-Zélandon a Link Market Services („Link”) társaságnak. A Computershare által a regisztrációs kötelezettségei teljesítése során begyűjtött összes személyes adat nyilvántartását és kezelését saját maga végzi, saját Adatvédelmi szabályzatukkal összhangban. A Computershare Adatvédelmi szabályzata részletesen ismerteti, milyen adatokat gyűjtenek be a Goodman nevében, illetve kiknek a rendelkezésére bocsátják a személyes adatokat.

A Computershare adatvédelmi biztosa további tájékoztatással tud szolgálni adatvédelmi gyakorlatukról, amennyiben önnek adatvédelemmel kapcsolatos panasza van. Kérését az alábbi címre küldheti el:

Ausztráliai adatvédelmi biztos (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Ausztrália

Új-zélandi adatvédelmi biztos
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
Új-Zéland

A Goodman egyesült-királyságbeli és kontinentális európai nem jegyzett, kezelt alapjainak tekintetében a regisztrációs funkciót harmadik fél szolgáltatók látják el, amelyek az adatok nyilvántartását az EU adatvédelmi irányelvének előírásaival összhangban végzik.

Adatbiztonság

A Goodman több különböző biztonsági intézkedéssel védi a személyes adatok bizalmas jellegét és biztonságát. Az interneten keresztül semmilyen adatátvitel sem teljesen biztonságos. Bár törekszünk az ilyen adatok védelmére, nem tudjuk garantálni és szavatolni a részünkre elküldött adatok biztonságát; az adatok küldését mindenki saját kockázatára teszi. Miután bármely személyes adat a birtokunkba kerül, minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédjük a visszaéléstől, az adatvesztéstől, a jogosulatlan hozzáféréstől, a módosítástól és a közzétételtől. Biztonsági eljárásaink egyaránt vonatkoznak az elektronikus és papír alapú adatokra, és ezeket az eljárásokat rendszeresen felülvizsgáljuk, illetve szükséges esetben továbbfejlesztjük.

Pontosság

A Goodman minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a begyűjtött, felhasznált és harmadik felek rendelkezésére bocsátott személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Adataink pontossága az Ön által megadott adatoktól függ, ezért az alább ismertetett úton értesítsen minket, amennyiben változnak személyes adatai, hogy frissíthessük azokat nyilvántartásunkban.

Hozzáférés és javítás

Ön jogosult a nálunk tartott személyes adataihoz hozzáférni és azokon javításokat eszközölni. Amennyiben hozzá kíván férni a Goodman által tárolt személyes adataihoz, vagy javítani kívánja azokat, értesítsen minket az alább ismertetett úton.

Ha Ön Ausztráliában vagy Új-Zélandon élő értékpapír-birtokos, a Computershare társasággal vegye fel a kapcsolatot a fent szereplő elérhetőségeken.

Bizonyos körülmények között elutasíthatjuk a személyes adataihoz való hozzáférést, korlátozás nélkül ideértve az olyan adatokat, amelyek indokolatlan hatással lennének mások személyes adatainak védelmére, vagy amelyek közzétételét számunkra tiltja. Az adatokhoz való hozzáférés elutasítása esetén magyarázatot adunk az elutasításra.

Elérhetőség 

Lépjen kapcsolatba a Goodman adatvédelmi biztosával az alábbi esetekben:

 • Ha további információkat szeretne kapni a jelen szabályzatról;
 • Ha személyes adataihoz hozzá kíván férni, vagy azokat frissíteni, illetve javítani szeretné;
 • Ha úgy véli, hogy mi nem tartottuk be adatvédelem kötelezettségeinket; illetve
 • Ha a továbbiakban már nem kell nyilvántartanunk az Ön személyes adatait, és nem kívánja, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel.

A Goodman adatvédelmi biztosát a privacy@goodman.com e-mail címen érheti el.

A Szabályzat jogi keretrendszere

A Goodman elkötelezett a Szabályzattal kapcsolatos törvények és gyakorlatok – többek között a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek – betartása iránt, tevékenységeit pedig az adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével foglalkozó országos szintű törvények előírásai szellemében végzi.

A szabályzat 2011 januárjában lépett életbe, és az akkor érvényben lévő vonatkozó jogszabályok és szabályozások alapján készült.

A Goodman fenntartja a jogot, hogy szükség esetén módosítsa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, és ilyen módosítás életbe léptetése után haladéktalanul frissíti weboldalának tartalmát is. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]   Az 1988. évi Adatvédelmi törvény értelmében az Egyesült Királyságban az adatkezelő a Goodman UK Limited vagy az Arlington House (Arlington BusinessPark, Theale, Berkshire RG7 4SA).